ยินดีต้อนรับ!

ผมชื่อ สันทัด พรประเสริฐมานิต ผมเป็นผู้ก่อตั้งของเว็บไซต์ MindAnalytica ซึ่งมุ่งหมายที่จะใช้ความรู้ทางวิชาการที่ผมถนัดด้านสถิติและจิตวิทยาสำหรับการทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา นอกจากนี้ผมยังทำธุรกิจของครอบครัวในกรุงเทพฯ ด้วย ทักษะหลักที่ผมถนัด คือ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยา ซึ่งผมได้รับปริญญาเอกมาทางด้านนี้ ถ้าคุณสนใจที่จะพูดคุยกับผมเรื่องการวัดและการประเมินด้านจิตวิทยาในการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น สามารถติดต่อผม หรือบริษัท MindAnalytica ได้เลย

ผมทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการที่ผมทำมาจนปัจจุบัน ที่ผมใส่ผลงานของผมเกือบทั้งหมดในที่นี้ เพื่อให้คนที่มาเยี่ยมชมสามารถนำสิ่งที่ผมทำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ นอกจากนี้ผมเป็นอาจารย์พิเศษของคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ไปสอนทางด้านสถิติ การวัด การประเมิน หากคุณสนใจเนื้อหาที่ผมสอน สามารถไปดูช่อง YouTube ของผมได้

ดู CV ของผมได้ที่นี่.